Dálkkasbuhtadusat

Áel máksá buhtadusa buozalmasa dikšumii merrojuvvon dálkasiid, klinihkalaš borramušbuktagiid ja vuođđovuoidasiid goluin olbmuide, geat orrot Suomas ja buohcama várás oadjuduvvon olbmuide. Buhtadus sáhttá dihto diliin máksojuvvot EU-njuolggadusaid dehe riikkaidgaskasaš soahpamušaid vuođul maid olbmui, gii boahtá EU-guovllu olggobealde.


Dálkasat buhttejuvvojit golmma buhtadusluohkás

  • Vuođđobuhtadus lea 40 proseantta dálkasa hattis dehe čujuhanhattis.
  • Vuolit sierrabuhtadus lea 65 proseantta dálkasa hattis dehe čujuhanhattis.
  • Bajit sierrabuhtadus lea 100 proseantta dálkasa hattis dehe čujuhanhattis 4,50 euro dálkkasguovdasaš iežasovddasvástádusa badjelmannan oasis.

Sierrabuhtadusa oažžun gáibida, ahte Áel lea mieđihan dutnje sierrabuhtadusrievtti. Sáhtát ohcat sierrabuhtadusrievtti nu ahte doaimmahat Áel:ii doaktárcealkámuša (suopmelaš dearvvašvuohtafuolahusas doaktárduođaštus B).

Áel sáhttá buhttet hávális eanemusat golmma mánu dikšunáiggi veardásaš dálkkasmeari.

  • Badjel golmma mánu dálkkasmearri sáhttá buhttejuvvot dušše earenoamáš ákka geažil, ovdamearkka dihte olgoriikkain guhkesáigge orodeami geažil.
  • Badjel golmma mánu veardásaš dálkkasmeari goluid galgá vuohččan ieš máksit. Buhtadusa sáhttá ohcat maŋálgihtii Áel:s.

Dálkasiid haddelávdegoddi mearrida dálkasiid buhttenvulošvuođa

Dálkasiid haddelávdegoddi (Hálá), mii doaibmá, sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija oktavuođas, mearrida man muddui dálkasat, vuođđovuoidasat ja klinihkalaš  borramušbuktagat buhttejuvvojit ja govttolaš grossahattis. Buhttema eaktun lea, ahte Dálkasiid haddelávdegoddi lea dohkkehan ahte buvtta buhttejuvvo. Jos buhttenvulošvuohta ii leat dohkkehuvvon, dálkkas báhcá ollásit áššehasa máksima várás.

Dálkkasbuhtadusa mearrái váikkuha dasa lassin dat, gullágo dálkkas nu daddjojuvvon čujuhanhaddevuogádahkii. Dalle go dálkkas gullá čujuhanhaddevuogádahkii, Áel máksá buhtadusa čujuhanhatti vuođul. Dálkasiid haddelávdegoddi nanne dálkkasbuktagiidda čujuhanhattiid.

Sáhtát dárkkistit dálkasiid hattiid, buhttenvulošvuođa ja molssaeaktogealbbu Dálkkasohcu-bálvalusas.

Sáhtát dábálaččat molsut doaktára mearran dálkasa hálbbit molssaevttolaš dálkkasbuktagii apteaikkas.