Elektrovnnalaš reseapta heive dál Estteeatnamis

28.1.2019


Suopmelaš elektrovnnalaš reseapta heive jagi 2019 rájes Estteeatnamis. Geavadis sáhtát oastit dálkasiid Estteeatnamis seamma elektrovnnalaš reseapttain, man doavttir lea čállán dutnje Suomas. Don it nappo dárbbaš Estteeatnamii sierra báberhámat ”dálkkasmearrama olgoriikkain oastima várás -reseaptta”, dego dárbbašat eará EU- ja Eeg-riikkaide. Báberdálkkasmearran olgoriikkain oastima várás -reseapta doaibmá goitge dego ovdalge maid Estteeatnamis. Elektrovnnalaš reseapta boahtá atnui eará EU- ja Eeg-riikkain maŋŋel.

Elektrovnnalaš reseaptta dieđuid rahpan olgoriikkain gáibida buohcci miehtama. Oaččut reseaptta doaibmat Estteeatnamis, go aktiveret Vuorká-bálvalusas miehtama bálvalusa atnui. Miehtan lea vuoimmis doaisttážii ja dan sáhttá maid šluhttet Vuorká-bálvalusas. Dálkasiid oaččut estteeatnanlaš apteaikkas go čájehat pássa dehe persovdnagoartta. Don fertet leat dievas agis ja viežžat dálkasiid ieš – it nappo sáhte oastit dálkasiid nuppi ovddas, itge máná reseapttain.

Maid dálkasiid reseapttain oažžu?

Elektrovnnalaš reseaptta atnui olgoriikkain laktásit ráddjehusat. Ovdamearkka dihte elektrovnnalaš reseapttat, mat leat merrojuvvon dihto dálkkasdikšuma bistináigái eai heive, daningo reseapttas galgá leat diehtu, man galle báhkkii reseapta lea čállojuvvon. Elektrovnnalaš reseapttain ii maid sáhte oastit gárrenávnnasdálkasiid dehe PKV-dálkasiid, mat váikkuhit guovddášnearvavuogádahkii, vuođđovuoidasiid dehe biebmolasiid. Oahpásnuva buot ráddjehusaide Kanta.fi-siidduin.

Oažžugo Estteeatnamis ostojuvvon dálkasiin Áel-buhtadusa?

Sáhtát oažžut Estteeatnamis ostojuvvon dálkasis buhtadusa, jos danveardásaš dálkkas livččii Suomas buhttenvuloš. Oza dálkkasbuhtadusa Áel:s maŋálgihtii ja lavtte buhtadusohcamuššii guittiid iežat oastin dálkasiin. It sáhte oažžut dálkasiin njuolggobuhtadusa, dego oaččulit Suomas.