Vuosttašdikšumiin dárkkuhuvvo dikšun, mii addojuvvo fáhkkestaga buohccán dehe lápmahuvvan buohccái hohpolažžan ja dárbbu mielde buohcci fievrrideapmi joatkkadikšumii. Vuosttašdikšuma bargit álggahit dárbbu mielde dikšuma juo doppe, gos buohcci lea buohccán dehe lápmahuvvan.

Buohccedikšunbiirret sáhttet dikšut vuosttašdikšundoaimma iežaset doaibman, ovttasráđiid gádjundoaimmain dehe nuppi buohccedikšunbiirriin dehe oastit bálvalusa priváhta bálvalanbuvttadeaddjis. Priváhta bálvalanbuvttadeaddjis galgá leat guovlohálddahusa virgedoaimmahaga dehe Sosiála- ja dearvvašvuohtasuorggi lohpe- ja gozihanvirgedoaimmahaga (Valvira) mieđihan lohpi doaibmasis.

Ambulánsa diŋgojuvvo oba riikkas heahtenummáris 112. Heahteguovddáš vástida nummárii ja dárbbu mielde sádde ambulánssa báikki nala.

Doavtterhelikopterdoaibma

Universiteahttabuohccedikšunbiirret ordnejit doavtterhelikopterdoaimma. Girdindoaimma ja doarjjabáikkiid ovddasvástádus gullá FinnHEMS Oy:ái, mii lea universiteahtalaš buohccedikšunbiirriid oamastan fitnodat, mii ii háhpohala vuoittu. Universiteahtalaš buohccedikšunbiirriin lea ovddasvástádus bargiin,  biergasiin ja dálkasiin. Doavtterhelikopterat opererejit Vantaas, Turkus, Oulus, Tamperes, Kuopios ja Roavenjárggas.

Áel buhtte buohccái dikšuma mátkegoluid maŋálgihtii

Áel buhtte buohccái ollašuvvan dikšuma mátkegoluid maŋálgihtii. Buhtadus máksojuvvo dábálaččat lagamus dearvvašvuohtaguovddážii dehe universiteahttabuohccevissui hálbbimus mátkkoštanvuogi mielde.

Mátkebuhtadusa sáhttá dábálaččat oažžut njuolggobuhtadussan ambulánssas dehe dákses.