Sáhtát čielggadit dikšuma šlája ja buohccedorvvolašvuođa gáibádusaid čuozáhatriikka kontáktačuoggás. Oaččut namuhuvvon kontáktačuoggás neavvuma maid dalle, jos du dikšumis dáhpáhuvvá meattáhus dehe it leat duhtavaš iežat oažžun dikšumii.

Dikšunaddi galgá addit dieđu dikšunmolssaeavttuin ja iežas doaimmas

Dikšunaddi galgá addit dutnje dárbahassii olu dieđu plánejuvvon dikšumis ja doaibmabijuin, vai sáhtát dahkat iežat dikšuma diđolaš válljemiid. Dikšunaddi galgá muitalit dutnje

  • sierra dikšunmolssaeavttuin
  • dikšuma šlájas ja dorvvolašvuođas gažaldatvuloš dikšunlágádusas
  • dikšunlágádusa lobiin ja registreremis
  • dikšunlágádusa ovddasvástádusdáhkádusas.