Skuvla- ja stuđerendearvvašvuohtafuolahus doallá sisttis

  • dearvvašvuohtadárkkástusaid
  • dearvvašvuohtabálvalusaid
  • vuođđodearvvašvuohtafuolahusa buohccedikšunbálvalusaid.

Allaskuvllas stuđerejeaddji dearvvašvuohtafuolahus

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) (sámás: Stuđeanttaid dearvvašvuohtafuolahusvuođđudus (SDFV) ordne stuđerendearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid universiteahtaid stuđeanttaide. Sáhtát atnit SDFV:a bálvalusaid, jos čađahat vuođđodutkosa ja leat máksán stuđeantagotti lahttomávssu.

Du vuoigatvuohta atnit Suoma almmolaš dehe priváhta dearvvašvuohtafuolahusa

Jos boađát Supmii stuđeantan dehe dutkin nuppi EU- dehe Eeg-riikkas, Šveiccas, Austrálias dehe Kanada Quebecis, de oaččut dikšuma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas ja buhtadusaid Áel:s priváhta dearvvašvuohtafuolahusa, dálkasiid ja mátkkiid goluide.

  • Jos boađát EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas čájet iežat vuoigatvuođa dikšumii almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas Eurohpalaš buohccedikšungoarta. Goarttain oaččut dálkkasdieđalaččat vealtamehttun dikšuma, dehege dakkár dikšuma, mii ii sáhte doaktára árvvoštallama mielde vuordit du ruoktotmáhccama. Suoma orodeamát bistin váikkuha dasa, man viiddes dikšun sáhttá addojuvvot.
  • Jos boađát Kanada Quebecis, registrere iežat buohcceoadjolágádusa mieđihan duođaštusa Áel:ii. Oaččut Áel:s duođaštusa, mainna čájáhat iežat vuoigatvuođa dikšumii Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas.
  • Jos boađát Austrálias, čájet iežat vuoigatvuođa dikšumii almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas Austrália pássain. Du fásta orrunčujuhussat galgá leat Austrálias.

Jos boađát Supmii stuđeantan eará sajes go EU- dehe Eeg-riikkain, Šveiccas, Austrálias dehe Kanada Quebecis, de dus galgá leat priváhtadáhkádus dearvvašvuohtafuolahusa ja dálkkasdikšuma goluid várás. Gustojeaddji dáhkádus lea eaktun orodanlobi oažžumii. Oaččut almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas hohpolaš dikšuma, man goluid govččat ieš. Dasa lassin sáhtát atnit priváhta dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid iežat goasttadusaiguin. Maiddái dáhkádus sáhttá gokčat du goluidat.

Jos stuđeret iežat lohkamiid olis, de dat sáhttá váikkuhit dikšunvuoigatvuođaidasat

Ilmmut Áel:ii, jos stuđeret lohkamiiddat olis. Áel čielggada, mat leat du dikšunvuoigatvuođat. Ovdamearkka dihte eará sajes go EU- dehe Eeg-riikkain Šveiccas, Austrálias dehe Kanada Quebecis boahtti goalmmát riikkaid riikkavuložat, geain lea Suomas bargamii rievtti addi orodanlohpi ja gustojeaddji bargosoahpamuš, leat vuoiggalaččat Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaide.

Veahkkeruhtadutki – čielggat iežat vejolašvuođaid gullat Suoma sosiáladorvui

Jos barggat Suomas veahkkeruhtadutkin, oaččut dieđu vuoigatvuođastat Suoma sosiáladorvui Áel:a siidduin. Ovdamearkka dihte eará sajes go EU- dehe Eeg-riikkain, Šveiccas, Austrálias dehe Kanada Quebecis boahtti goalmmát riikkaid riikkavuložat, geain lea dutki orodanlohpi, sáhttet boahtit oadjuduvvot Suomas buohcama várás. Go leat oadjuduvvon buohcama várás, de sáhtát atnit almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa ja oažžut priváhta dearvvašvuohtafuolahusa geavahusas Áel-buhtadusaid.