Oaččut dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma eurohpalaš buohccedikšungoarttain, go orodat gaskaboddasaččat nuppi EU- dehe Eeg-riikkas, Stuora-Británnias dehe Sveiccas. Diŋgo goartta Kelas suomagiel siidduid bakte.

Dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšumiin dárkkuhuvvo dakkár dikšun, mii ii sáhte vuordit ruoktot máhccamat. Gaskaboddasaš orodemiin oaivvilduvvo dábálaččat orodeapmi, mii bistá vuollái guđa mánu čuozáhatriikkas, ja man ulbmilin sáhttá leat ovdamearkka dihte luopmomátki dehe stuđeantalonohallan. Dikšuma dárbu galgá boahtit ovdan orodeamát áigge.

Eará báikkis go EU- dehe Eeg-riikkas, Stuora-Británnias, Sveiccas dehe Austrálias dus lea vuoigatvuohta hohpolaš dikšumii. Dábálaččat šattat ieš máksit buot dikšuma goluid, nu ahte priváhta dáhkádusa váldin lea ávžžuhahtti.