Suopmelaš dálkkasmearramat

Suomas dálkkasmearramat leat elektrovnnalaččat, dehege báberreseapttat eai čállojuvvo. Báberreseapttat ja telefonreseapttat sáhttet čállojuvvot teknihkalaš árrodiliin, muhto apteaika dahká daid elektrovnnalažžan.


Sáhtát oastit dutnje merron dálkasa vaikko man apteaikkas, go čájehat apteaikkas doaktára addin buohccerávvaga, Áel-goartta dehe identitehtaduođaštusa.

Dieđut du elektrovnnalaš dálkkasmearrádusastat furkejuvvojit čohkkejuvvon diehtofuorkái, Reseaptaguovddážii, mii lea Fuorká-bálvalusaid oassi. Reseaptaguovddáš doallá sisttis buot elektrovnnalaš reseapttaid ja apteaikkaid doaimmahusmerkemiid.

Oaččut doaktáris čálalaš buohccerávvaga, mas leat dieđut dálkasis ja attusváldinrávvagat. Jos elektrovnnalaš dálkkasmearran lea čállojuvvon namain ja riegádanáiggiin, nu oaččut dálkasa apteaikkas dušše buohccerávvagiin.

Suomas dálkkasmearran sáhttá čállojuvvot juogo dálkasa gávpenamain dehe váikkuheaddji ávdnasa namain.

Dálkkasmearran lea Suomas vuoimmis guokte jagi mearran- dehe ođasnuhttinbeaivvi rájes. Guovddášnearvavuogádahkii váikkuheaddji (PKV-dálkasat), narkotihkkadálkasiid sihke biologalaš dálkasiid reseapttat leat goitge vuoimmis dušše ovtta jagi.

Reseaptadieđuid geahččan ja reseaptta ođasteapmi

Sáhtát geahččat iežat reseaptadieđuid Iežasfuorká-bálvalusas. Bálvalussii registrerejuvvo fierbmebáŋkodovddaldagaiguin, elektrovnnalaš persovdnagoarttain dehe mobiilanannemiin. Bálvalusa atnu gáibida maid suopmelaš identitehtadovddaldaga.

Sáhtát ođasnuhttit elektrovnnalaš dálkkasmearrádusa Iežasfuorká-bálvalusas dehe iežat dearvvašvuohtafuolahusa dehe apteaikka bakte. Apteaikkat sáhtte bearrat mávssu reseaptta ođasnuhttimis.

Reseaptaguovddáža dieđut leat dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmuid, apteaikkas farmasevttaid ja provisoraid sihke guoskevaš surggiid stuđeanttaid anus, geat dikšot buhcciid. Ovdamearkka dihte doavttir dehe farmasevta sáhttá dárkkistit Reseaptaguovddážis du olllislaš dálkkasváldima. Dieđuid geahččamii galgá álohii sihtat du miehtan lobi. Dálkasa mearran doaktáris ja buohccedikšus lea goitge álohii lohpi geahččat Reseaptaguovddážis dálkasiid, mat dutnje leat merrojuvvon.