Suomas ožžojuvvon dikšuma joatkkadikšun

Jos du joatkkadikšun dáhpáhuvvá olgoriikkain, fuolat ahte diehtu iežat dikšumis sirdása beallái, mas lea ovddasvástádus joatkkadikšumisttát. Jos joatkkadikšun ordnejuvvo Suomas, don oaččut dikšuma Suoma dikšungeavada mielde.


Joatkkadikšumis sáhttá leat gažaldat ovdamearkka dihte veajuiduhttimis, maŋŋedárkkástusas dehe laboratoriaseasus dehe eará dálkkasdieđalaš čuovvumis. Don sáhtát oažžut joatkkadikšuma Suomas seamma ládje go man beare earánai dikšuma, jos doavttir geahččá dikšuma dárbbašlažžan vuhtii válddedettiin Suomas orodeamát bistima. Don it goitge dárbbaš ohcat Suomas addojuvvon dikšumii joatkkadikšuma Suomas, muhto sáhtát joatkit iežat dikšuma maid olgoriikkain.

Jos du dikšun joatkahuvvá olgoriikkain, doaimmat iežat dikšuma buohcceáššegirjjiid joatkkadikšumisttát ovddasvástideaddji beallái. Oaččut Suomas buohcceáššegirjjiid dábálaččat suoma- dehe ruoŧagillii. Jorgalahte áššegirjjiid dárbbu mielde eará gillii. Jos oaččut joatkkadikšuma olgoriikkain, dat addojuvvo čuozáhatriikka dikšungeavada ja lágaid mielde.

Dikšuma komplikašuvnnat

Dikšuma komplikašuvdna sáhttá máksit, ahte buohcci dárbbaša eanet gáibideaddji dikšuma, go mii lei álgoálggus plánejuvvon. Son sáhttá šaddat dikšojuvvot ovdamearkka dihte beaktoossodagas dehe buohccái sáhttet galgat dahkkot ođđa čuohpadusat. Komplikašuvnnat sáhttet guhkidit dikšunáiggi ja lasihit dikšuma goluid.

Jos don leat vásedin ohcalan Supmii dikšuma várás EU-, dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas, ja dikšumis dáhpáhuvvá komplikašuvdna, sáhttá dikšun earáhuvvat hohpolaš dikšumin. Dikšungoluid dáfus dákkár joatkkadikšun dulkojuvvo dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšumin, goas don oaččut dikšuma eurohpalaš buohccedikšungoarttain seamma ládje ja seamma áššehasmávssuin go Suomas orru.