Olgoriikalaš dálkkasmearrama geavaheapmi Suomas

Don sáhtát oastit dálkasiid Suomas nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas čállojuvvon dálkkasmearrádusain, jos dálkasis lea vuovdinlohpi Suomas. Eará riikkas go EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas čállojuvvon dálkkasmearrádusain ii sáhte oastit dálkasiid Suomas.


Nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas čállojuvvon dálkkasmearrádus galgá doaimmahuvvot Suomas, jos das leat čuovvovaš dieđut

• buohcci goargu, ovdanamma ja riegádanáigi
• dálkkasmearrádusa addinbeaivi
• dálkkasmearrádusa addán dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmo dieđut: goargu, ovdanamma, ámmátlaš gelbbolašvuohta, njuolggooktavuohtadieđut (šleađgaboastačujuhus ja telefonnummár dehe fáksa oktan riikkaidgaskasaš guovlonummáriin), bargočujuhus (maiddái riika) ja vuolláičálus
• dálkkasdieđut: dálkkas váikkuheaddji ávdnasa namain, dálkkashápmi, mearri, givrodat ja attusváldinrávvagat.

Gárrenávnnasin dehe psykotrohpalažžan klassifiserejuvvon dálkasat eai sáhte ostojuvvot nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas čállojuvvon dálkkasmearrádusain. Jos dárbbašat namuhuvvon dálkasiid orodettiinat Suomas, don galggat sihtat reseaptta Suomas doaibmi doaktáris.

Jos áiggot háhkat dálkasa nuppi lahttoriikkas, dálkkasmearrádus galgá leat čállojuvvon dálkasa váikkuheaddji ávdnasa namain. Dálkkasmearrádus sáhttá čállojuvvot gávpenamain, jos gažaldat lea biologalaš dálkasis dehe jos gávpenama geavahussii lea ákkastallon cuohkki. Gávpenama atnu galgá ákkastallojuvvot dálkkasmearrádusas.

EU-riikkain leat geavahusasteaset sierralágán dálkkasmearrádusskovit. Dálkkasmearrádusaid olgguldas hápmi ii leat standardiserejuvvon. Muhtin riikkat leat váldán atnui sierra skovi dálkasiid várás, mat háhkkojuvvojit olgoriikkain, muhto eai visot. Nuppi EU-riikkas addojuvvon dálkkasmearrádus galgá doaimmahuvvot apteaikkas, jos das leat bajábealde namuhuvvon dieđut skovi olgguldas hámis fuolakeahttá.

Dálkkasmearrádusa eaktivuođa čielggadeapmi

Apteaika sáhttá biehttalit doaimmaheamis nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas addojuvvon dálkkasmearrádusa, jos lea ágga vávjit dálkkasmearrádusa eaktivuođa. Dárbbu mielde apteaika sáhttá čilget rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggá gaskkustemiin dálkasa mearran olbmo vuoigatvuođa mearrat dálkasiid. Dárkkisteamis sáhttá mannat muhtin beaivi, daningo vuogádat ii leat reálaáiggis.

Eurohpa riikkain sierra dearvvašvuohtafuolahusa ámmátjoavkkuin leat sierralágán vuoigatvuođat dálkasiid mearramis. Máŋggain riikkain ovdamearkka dihte buohccedikšut sáhttet mearrat muhtin dálkasiid. Dálkkasmearrádus galgá doaimmahuvvot Suomas, jos olbmos lea leamaš vuoigatvuohta mearrat dálkasa dan riikkas, gos dálkkasmearrádus lea addojuvvon.