Šleađgareseapta dohkke dál maid Kroatias

28.6.2019


Šleađgareseaptta atnuiváldin EU- ja Eeg-riikkain lea viidon, daningo mielde lea searvan Kroatia. Suopmelaš šleađgareseapta dohkke dál Estteeatnamis ja Kroatias.

Oaččut iežat reseaptta doaibmat Estteeatnamis ja Kroatias, go aktiveret miehtama bálvalusa atnui  Omakanta-palvelus (sámás: Iežasvuorká-bálvalus, gč. diehtu davvisámegillii). Miehtama sáhttá addit ovttaskas dehe buot riikkaide, mat leat bálvalusa olis. Miehtan lea vuoimmis doaisttážii ja dan sáhttá maid šluhttet Iežasvuorká-bálvalusas. Sáhtát oastit dálkasiid estteeatnanlaš dehe kroatialaš apteaikkas nu ahte čájehat pássa dehe persovdnagoartta. Don fertet leat dievas agis ja fertet viežžat dálkasiid ieš – it sáhte nappo oastit dálkasiid nuppi beales itge máná reseapttain.

Jos hálidat oastit dálkasiid eará EU- dehe Eeg-riikkain, nu sáhtát sihtat iežat doaktáris sierra báberreseaptta, mii dohkke olgoriikkain. Reseaptta namma lea ”dálkkasmearran olgoriikkain oastima várás'.

Maid dálkasiid reseapttain oažžu?

Šleađgareseaptta atnui olgoriikkain laktásit ráddjehusat. Ovdamearkka dihte šleađgareseapttat, mat leat merron dihto dálkkkasdikšuma bistináigái eai dohkke, daningo reseapttas galgá leat diehtu, man galle báhkkii reseapta lea čállojuvvon. Šleađgareseapttain ii sáhtá maid oastit gárrenávnnasdálkasiid dehe PKV (sámás:VGV) -dálkasiid, mat váikkuhit váldoáššis guovddášnearvavuogádahkii, vuođđovuoidasiid dehe biebmolasiid.  Oahpásnuva buot ráddjehusaide Kanta.fi-siidduin.

Oažžugo Estteeatnamis dehe Kroatias ostojuvvon dálkasiin Áel-buhtadusa?

Sáhtát oažžut Estteeatnamis dehe Kroatias ostojuvvon dálkasis buhtadusa, jos danveardásaš  dálkkas buhttejuvvolii Suomas. Oza dálkkasbuhtadusa Áel:s maŋálgihtii ja lavtte buhtadusohcamuššii guittiid iežat oastin dálkasiin. It sáhtet oažžut dálkasiin njuolggobuhtadusa, dego livččet oažžut Suomas.