Luomus Eurohpas

Plánedettiiinat luopmomátkki gánnáha smiehttat maid gažaldagaid, mat laktásit dearvvašvuhtii. Sáhtát atnit ávkin dán siidui čohkkejuvvon geažidemiid ja liŋkkaid luopmoráhkkanemiin, dehe jos buohccát dehe bártidat luopmomátkkistat.


Ovdal mátkki

Diŋgo nuvttá eurohpalaš buohccedikšungoartta áiggebále ovdal luomu

Čálit iežat dárbbašan dálkasiid reseapttaid Iežasfuorká-bálvalusas

Dárkkis maid du mátkedáhkadus gokčá

Mielde mátkái

Muittáthan váldit mátkái mielde pássaid ja mátkkoštanáššegirjjiid lassin

  1. Eurohpalaš buohccedikšungoartta
  2. Dálkasiid ja daid reseapttaid
  3. Mátkedáhkádusa, earenoamážit jos du luopmočuozáhat ii leat EU- dehe Eeg-riika
  4. Veaháš reaidoruđa eará sadjái go ruhtabursii
  5. Telefovnna, masa leat furken iežat lagašoapmahaččaid oktavuohtadieđuid ICE-oanádusain (In Case of Emergency)

Jos buohccát luopmomátkkis

Eurohpalaš buohccedikšungoarttain oaččut EU- ja Eeg-riikkain, Stuora-Británnias ja Šveiccas dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma dehege dakkár dikšuma, mii ii sáhte vuordit du máhccama ruoktot. Fáhkka buohccáma dehe dáhpedorpmi lassin oaččut dikšuma maid, jos du guhkesáiggebuozalmas vearrána, dehe áhpehisvuođa dehe rigádahttima dihte.

Eurohpalaš buohccedikšungoarta heive EU- ja Eeg-riikkain, Stuora-Británnias ja Šveiccas almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas ja dain báikkiin, main lea soahpamuš almmolaš dearvvašvuohtafuolahusain. Jeara dikšunaddis, dohkkehago son goartta.

Goartta čájehemiin oaččut buohccedikšuma seamma haddái ja seamma ládje go báikkálaš orrut. Mávssát dikšumis báikkálaš áššehasmávssu. Heahtedáhpáhusas sáhtát oažžut dikšuma almmá goartta haganai, muhto dalle sáhtát šaddat máksit ieš dikšuma duođalaš goluid. Sáhtát ohcat dain buhtadusaid maŋálgihtii Kelas.

Lassidorvvu mátkái oaččut go válddát mátkedáhkádusa. Mátkedáhkádus sáhttá maid buhttet goluid, jos šaddat boahtit ovdamearkka dihte ambulánsagirdiin ruoktot.

Leatgo vuolgime olgoriikka mátkái? Oahpásnuva Eveliina ja Joona muitalusaide.

Loga lasi

Eveliina čoavjedávda Kanária luomus
– Buohccán luopmomátkkis Eurohpas

Joona skohterbárti Thaieatnamis
– Dáhpedorbmi luopmomátkkis Eurohpa olggobealde