Priváhta dearvvašvuohtafuolahusas doavtterbálkkašumiid vuođđun lea dávjá gaskamearalaš áigi, mii doaktáris gullá áššehasa dikšumii vuostáváldimis ja dasa laktáseaddji ovda- ja maŋŋebargguide, dego buohcceáššegirjjiide oahpásnuvvamii, buohccemuitalusa čállimii ja dutkanbohtosiid čađamannamii.

Doavttir doaibmá dávjá priváhta dearvvašvuohtafuolahusas iehčanas ámmátbargin ja mearrida iešheanalis hattiidis. Dábálaš doaktára bálkkašumit leat dábálaččat spesiáladoaktára bearran bálkkašumiid hálbbibut.

Cealkámušain ja duođaštusain, laboratoria- ja röntgendutkamiin, doaibmabijuin sihke geavahuvvon dálkasiin, boahkuhanávdnasiin ja dárbašiin, mat dahkkojuvvojit doavtterfitnamiin, berrojuvvo dábálaččat sierra. Maiddái dikšuma olis adnon dikšundárbašiin ja luoikkasin addon veahkkegaskaomiin berrojuvvo dábálaččat rehket sierra. Dákkár golut šaddet ovdamearkka dihte čatnandárbašiin, gardnjelsoppiin ja lahtuid duvdagiin.

Priváhta dearvvašvuohtafuolahusa bálvalanbuvttadeaddji sáhttá dábálaččat addit ovddalgihtii dárkilis golloárvvoštallama čuohpadusaid ja dikšuma dáfus gáibideaddji doaibmabijuid goluin.

Sierra telefonkonsultašuvnnas berrojuvvo dábálaččat haddi. Vuostáváldinfitnama telefovnna haddi sáhttá maid boahtit sisa máksui, mii berrojuvvo fitnama oktavuođas.

Priváhta dearvvašvuohtafuolahus sáhttá bearrat rehkega diŋgojuvvon, muhto geavakeahttá báhcán vuostáváldináiggis.

Buohccedikšunbuhtadusat

Buohccedikšunbuhtadusain adnojuvvo dávjá hupmangiela dajaldat Áel-buhtadus. Dávjá oaččut buhtadusa juo njuolga priváhtadoaktára dehe bátnedoaktára vuostáváldimis go čájehat iežat Áel-goartta. Jos mávssát priváhta dearvvašvuohtafuolahusa bálvalanbuvttadeaddjái ieš oba rehkega, oza Áel:s buhtadusa.

Áel máksá buohccedikšunbuhtadusaid

  • doaktára ja bátnedoaktára bálkkašumiin
  • doaktára ja bátnedoaktára mearran dutkama ja dikšuma goluin
  • doaktára mearran dálkasiid goluin
  • mátkkiid goluin, mat laktásit buozalmasa dikšumii.

Bálkkašumiid, dutkama ja dikšuma vuođđun lea buhtadusmearremáksu, mii muitala buhtadusa meari. Dábálaččat du máksin gollu lea buhtadusmearremávssu stuorit.

Áel buhtte maid gáiddosbálvalussan addon dikšuma. Gáiddosbálvalusain dárkkuhuvvojit buohccedikšuma bálvalusat, mat addojuvvojit videooktavuođa bakte.