Juos ohcalat eará báikái go EU- dehe Eeg-riikii, Sveicii, Stuora-Británniai dehe Davvi-Irlándii geavahit dearvvašvuohtabálvalusaid, mátkegolut eai buhttejuvvo.

Oza buhtadusa mátkegoluide Kelas.

Mátkkit, mat laktásit ovdalobiin addojuvvon dikšumii

Jos Kela lea mieđihan dutnje ovdalobi dikšuma várás, mii addojuvvo nuppi EU- dehe Eeg-riikkas, Sveiccas, Stuora-Británnias dehe Davvi-Irlánddas, buhttejuvvojit mátkegolut maŋálgihtii Suomas dikšunbáikki rádjái. Mávssát mátkkis ieš dábálaččat dušše iežasovddasvástádusoasi.

Kela buhtte mátkkiid álot hálbbimus mátkkoštanvuogi mielde. Girdimátki turistaluohkás sáhttá lagasguovlluid guhkit mátkkis buhttejuvvot almmá Sierra doaktárduođaštusa haga. Jos buozalmasat, lossa váddu dehe johtalusdilit gáibidit sierrafievrru geavaheami, dego dáksse, ambulánssa, ambulánsagirdima dehe -helikoptera, Kela buhtte šaddan goluid doaktárduođaštusa vuođul.

Mátkkit, mat laktásit olgoriikkain oastinbálvalussan háhkkojuvvon dikšumii

Jos almmolaš dearvvašvuohtafuolahus ordne du dikšuma nu ahte háhká dan oastinbálvalussan nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Sveiccas, Kela buhtte mátkegoluid maŋálgihtii dikšunbáikki rádjái, jos don leat máksán goluid ieš. Mátkegolut eai buhttejuvvo eará riikkaide.

Mátkkit buhttejuvvojit dan máksinčatnaseamis namuhuvvon dikšunbáikái, mii lea nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Sveiccas, ja gos dutkamat leat dahkkon, dikšun lea addojuvvon dege veajuiduhttin ordnejuvvon.

Oza buhtadusa iežat oastinbálvalussan oažžun mátkki goluin Kelas.