Kanta.fi: Estteeatnama riikkavuložat besset dál oastit Suomas dálkasiid ruovtturiikkaset šleađgareseapttain

1.6.2020

Estteeanan lea vuosttaš riika, man riikkavuložat sáhttet háhkat Suomas dálkasiid iežaset ruovtturiikkas merrojuvvon šleađgareseapttain. Vehážiid mielde eurohpalaš šleađgareseapta váldojuvvo atnui maid máŋggain earáin Eurohpa riikkain.


Estteeatnanlaš šleađgareseapta doaibma buot Suoma apteaikkain. Vai dálkasiid oažžu, apteaikkas galgá ieš dikšut áššiid ja fárrui dárbbaša identitehtaduođaštusa, mas lea govva.

– Suomas leat dálnai dakkár Estteeatnama riikkavuložat ovdamearkka dihte barggu dihte, geain sáhttá leat dárbu geavahit iežaset ruovtturiikkas merrojuvvon reseapttaid, muitala áššehasovddasvástideaddji Sini Palo Kela Vuorká-bálvalusain. Viidáseappot estteeatnanlaččat ávkahuvvet earáhusas dan muttos, go mátkkošteapmi riikkaid gaskka máhccá normálan.

Suopmelaš šleađgareseapttain lea sáhttán oastit dálkasiid Estteeatnamis ja Kroáhtias diimmá rájes.

– Suopmelaš reseapttain Estteeatnamis ostojuvvojit dálkasat dálnai measta beaivválaččat. Ovdal rájiid giddema ostosat ledje sulaid 20 beaivvis, Sini Palo dadjá.

Ráddjehusat dálkkasdorvvolašvuođa sihkkarastima várás

Suomas eai sáhte ostojuvvot estteeatnanlaš reseapttain gárihuhttinávnnas eaige dihto dálkasat, mat váldoáššis váikkuhit guovddášnearvavuogádahkii. Apteaika doaimmaha dálkasiid Suoma láhkaásaheami mielde.

Eurohpalaš šleađgareseaptta atnu viidána vehážiid mielde

Máŋggat riikkat leat dál beroštuvvan eurohpalaš šleađgareseapttas. Dan atnuiváldima válmmastallet dál Portugála, Ruoŧŧa, Polska, Irlánda ja Čeahkka. Juohke riika mearrida ieš atnuiváldima áigedávvalis.

Gáldu: Kanta.fi