Jos don leat buohcama várás oadjuduvvon Suomas ja don leat ožžon dikšuma EU- dehe Eeg-riikkaid, Stuora-Británnia dehe Šveicca olggobealde fáhkkestaga buohccáma, guhkesáigge buozalmasa, áhpehisvuođa dehe riegádahttima geažil, de sáhtát ohcat Kelas (sámás: Áel:s) buhtadusa maŋálgihtii. Buhtadus lea seammalágán, go priváhta dearvvašvuohtafuolahusa buhtadusat Suomas.

Austrália

Suoma ja Austrália guovttágaskasaš sosiálaoadjosoahpamuša vuođul sáhtát oažžut gaskaboddasaš Austrálias orodeami áigge dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma riikka almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas. Oaččut dikšuma seamma haddái go báikkálaš olbmot, go čájehat Áel-goartta ja pássa Austrália almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas.

Sosiáladorvosoahpamuš ii goitge guoskka Austrálias gaskaboddasaččat orodeaddji stuđeanttaid ja dutkiid. Sii fertejit háhkat priváhta dáhkádusa, mii gokčá buohccedikšumis ja dálkkasoastimiin šaddan goluid.