SDM ávžžuha gielddaid addit koronaboahkuheami maiddái olbmuide, geain ii leat ruovttugielda Suomas

25.3.2021

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija (SDM) ávžžuha, ahte gielddat boahkuhivčče koronavirusa vuostá maiddái olbmuid, geain ii leat ruovttugielda Suomas dehe eará vuoigatvuohta oažžut ovddalgihtii eastadeaddji almmolaš dearvvašvuođa fuolahusa bálvalusaid. Ávžžuhus boahkuheamis ii goitge guoskka Suomas oanehis áigge orodeddjiid, dego mátkkošteddjiid. Gažaldagas lea SDM addin ávžžuhus, man čuovvumis gielddat mearridit ieža.


Ávžžuhusa mielde dus livččii vuoigatvuohta oažžut boahku orodangielddastat nuvttá, vaikko dus ii livččege ruovttugielda dehe eará vuoigatvuohta oažžut ovdaleastadeaddji almmolaš dearvvašvuođa fuolahusa bálvalusaid Suomas. SDM ávžžuhus guoská buohkaid geain ii leat ruovttugielda. Juos goitge orodat Suomas oanehis áigge ovdamearkka dihte mátkkošteaddjin, dus ii leat vuoigatvuohta oažžut koronaboahkuheami. Boahkuheamit addojuvvojit maid ruovttugielddahemiide álbmotlaš boahkuhanortnega mielde.

Juos dus lea juoga čuovvovaš dikšunriekteduođaštusain, ilmmut das boahkuhanáiggi várredettiinat ja čájet dan vel boahkuheami olis:

Leage oktavuođas iežat orodangildii

Juos orodat Suomas guhkit áigge, muhto dus ii leat ruovttugielda, váldde oktavuođa njuolga iežat orodangildii koronaboahkuhanrievttát dárkkisteami várás.  Suomas gielddain lea ovddasvástádus boahkuhemiid addimis ja dieđiheamis, mii dasa gullá, iežaset guovlluin. Sáhtát dárkkistit iežat orodangieldda siidduin maid dan, maid joavkkuid boahkuhanortnega mielde orodangielddat dál boahkuha.

Lassidiehtu:

Sosiaali-ja terveysministeriö 10.3.2021: Kuntainfo: covid-19-rokotuksia suositellaan henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa (sámás: Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija 10.3.2021: Gieldainfo: covid-19-boahkuheamit ávžžuhuvvojit olbmuide, geain ii leat ruovttugielda Suomas) Mátkkošteapmi ja koronavirus