Láhkaovdanbuktojupmi rievdadivččii málle, man mielde olgoriikkaide dikšuma várás ohcaleddjiid golut buhttejuvvole

23.9.2022

Ráđđehus árvala nuppástusaid láhkii rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusas. Dás maŋás Kela buhttelii iešdoaibmi dikšuma ohcaleami goluid eanemusat supmiin, mii dávistivččii áššehasa danveardásaš dikšumis šaddan goluid dán iežas buresbirgenguovllus. Geavadis nuppástus bajidivččii buhtadusaid, maid iešoaivves olgoriikkaide dikšuma várás ohcalan áššehasat ožžot dikšumisttiset.


Láhkaođastus, mii guoská rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa, ii boađe vuoibmái 1.1.2023, daningo lága gieđahallan lea ain gaskan.

Dáláš láhkaásaheami mielde áššehas sáhttá mátkkoštit olgoriikkaide dikšuma várás juogo iešoaivves dehe ovdalobiin. Juos áššehas ohcala iešoaivves dikšuma várás, Kela buhtte nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Sveiccas addojuvvon dikšuma danveardásaččat go priváhta dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid Suomas. Áššehas máksá dikšuma vuohččan ieš ja ohcá Kela-buhtadusaid maŋálgihtii.

Ráđđehus ovdanbuktá láhkii nuppástusaid, maid vuođul Kela buhttelii dás maŋás iešdoaibmi dikšuma várás ohcaleami goluid eanemusat supmiin, mii dávistivččii áššehasa dan veardásaš dikšumis šaddan goluid eanemusat supmiin, mii dávistivččii áššehasa danveardásaš dikšumis šaddan goluid dán iežas buresbirgenguovllus. Áššehasa máksima várás bázálii áššehasmáksu, mii berrojuvvolii danveardásaš dikšumis Suomas almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas. Dánnai buhtadusmálles áššehas máksá dikšuma vuohččan ieš ja ohcá dikšumis Kela-buhtadusa maŋálgihtii. Geavadis ođđa buhtadusmálle dárkkuhivččii áššehassii dáláža stuorit buhtadusaid olgoriikkain addojuvvon dikšumis.

Dikšunvuloš dikšun ferte leat ákkastallojuvvon

Goluid buhtten bidjá eaktun dan, ahte dikšun árvvoštallojuvvo dálkkasdieđalaččat dehe bátnedálkkasdieđalaččat dárbbašlažžan. Dikšun ferte maid gullat Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa bálvalanválljahupmái. Juos áššehas dárbbaha dikšuma várás sáddenbáhpira Suomas, sus ferte leat sáddenbábir maid dikšuma várás, man oažžu olgoriikkain.

Olgoriikkain ožžojuvvon dikšuma buhtadus sáhttá ohccojuvvot dikšumis, mii lea addojuvvon EU- dehe Eeg-riikkas, Sveiccas, Stuora-Británnias dehe Davvi-Irlánddas.

Ulbmil lea, ahte nuppástusat bohtet vuoibmái 1.1.2023

Ráđđehusa ovdanbuktojumi gieđahallan joatkahuvvá riikkabeivviid olis čavčča áigge. Ulbmil lea, ahte láhkanuppástus boahtá vuoibmái 1.1.2023. Don sáhtát oahpásnuvvat ođastussii sosiála- ja deavvašvuohtaministeriija siidduin: