Oahpásnuva dávjá jerrojuvvon gažaldagaide rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusas

21.9.2022

Mii lea eurohpalaš buohccedikšungoarta? Dohkkego šleađgareseapta olgoriikkain? Sáhtátgo oažžut buhtadusaid, juos ohcalat dikšuma várás olgoriikkaide? Dáidda ja máŋggaide earáide čuolmmaide gávnnat vástádusaid EU-dearvvašvuođadikšun.fi-siidduid gieskat ođastuvvon dávjá jerrojuvvon gažaldagaid oasis.


Dávjá jerrojuvvon -siidduineamet gávnnat vástádusaid gažaldagaide, mat gusket ovdamearkka dihte dikšumii ohcaleami, dálkasiid, eurohpalaš buohccedikšungoartta ja olgoriikkain addojuvvon dikšuma buhtadusaid. Vástádusat leat oanehaččat ja čielgasat ja stivrejit dárbbu mielde dakkár oassái siidduineamet, main ášši čilgejuvvo dárkileappot. Dávjá jerrojuvvon gažaldagaide gánnáhanai mannat oahpásnuvvame, juos váillahat vástádusaid muhtin dihto riikkaidgaskasaš buohccedikšuma čulbmii.

Mii rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggás neavvut áššehasaideamet maid šleađgaboastta bakte. Ávkkástalaimet dávjá jerrojuvvon gažaldagaid oasi beaivádanbarggus dakkár gažaldagaiguin, mat mis dávjá áššehasbálvalusa bakte jerrojuvvojit.

Fárrendilit ja mátkkit beroštahttet olbmuid

Áššehasbálvalusasteamet jerrojuvvo dávjá fárrendiliin. Ovdamearkka dihte stuđeanttaid beroštahttá dat, mot sii ožžot buohccedikšuma stuđerenlonohallamiid áigge. Máŋgasa hirpmástuhttá, ahte dávjá bissovaš fárren olgoriikkaide dárkkuha dan, ahte ii das maŋás gula Suoma sosiáladorvui. Lasiheimmetnai dávjá jerrojuvvon gažaldagaid oassái siiddu, mii gieđahallá fárrendiliid.

Áššehassamet jerret mis dávjá maid olgoriikkain addojuvvon dikšuma mátkegoluid buhttemis. Máŋgasa beroštahttá, sáhttágo buohcceviessosirdima (dego ambulánsagirdima) olgoriikkain Supmii oažžut eurohpalaš buohccedikšungoarttain. Dál dávjá jerrojuvvon gažaldagaid siiddus gávdno oassi, mii guoská mátkkiid, mas čielgá, ahte buohcceviessosirdima golut riikkaid gaskka báhcet dábálaččat buohcci iežas máksima várás.

Nuppi riikkas čállojuvvon reseaptta geavaheapmi smiehtaha

Mii vástidit áššehasbálvalusas dávjá gažaldagaide, mat laktásit dálkasiidda. Earenoamážit nuppi riikkas čállojuvvon reseaptta geavaheapmi beroštahttá áššehasaideamet – máŋggas eai dieđe, ahte EU-guovllu siste čállojuvvon reseapttat dohkkejit dábálaččat apteaikkain, go das gávdnojit dárbbašlaš dieđut.

Dálkasiid oastin dehe nuppi riikii fievrrideapmi smiehtahit áššehasaideamet, go ulbmilin lea orodit olgoriikkain guhkit áigge. Gávnnat vástádusaid maid dáidda dávjá jerrojuvvon gažaldagaid oasis, mat gieđahallet dálkasiid ja reseapttaid.

Dábuhat kontáktačuoggá maid šleađgaboastta bakte

Juos it gávnna iežat ohcan dieđu dávjá jerrojuvvon gažaldagaid oasis dehe eará sajis siidduineamet, dábuhat min maid šleađgaboastačujuhusas yhteyspiste@kela.fi. Mii fállat oppalaš lundosaš neavvuma áššiin, mat laktásit rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahussii. Mii veahkehit persovdnaáššehasaid go dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmuid. Mii eat gieđahala ohcamušaid dehe heaggadieđuid.