Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa jagi 2017 statistihkkadieđut

8.6.2018


Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggá ja Áel:a čohkken jagi 2017 rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa statistihkkadieđut čájehit, ahte riikkaidgaskasaš buohccedikšuma goluin ja buhtadusain leat dáhpáhuvvan sihke goargŋumat ja njiedjamat. Sáhtát oahpásnuvvat aiddo almmustuhtton statistihkaide kontáktačuoggá Slideshare-konttus.

EU- ja Eeg-riikkain ja Šveiccas addojuvvon vealtameahttun dikšuma golut ja buhtadusat leat goargŋume ovddit jagi ektui. Áššehasa máksin vealtameahttun dikšuma golut gorgŋo 3,9 miljovnna euros 4,9 miljovnna euroi, ja danveardásaččat áššehassii máksojuvvon buhtadusat gorgŋo 3,2 miljovnna euros 4 miljovnna euroi. Maiddái olgoriikkain ostojuvvon dálkasiid golut ja buhtadusat leat veaháš goargŋume.

EU- ja Eeg-riikkain ja Šveiccas addojuvvon fysioterapiija, doaktára ja bátnedoaktára mávssuid ja mátkkiid golut ja buhtadusat leat bealisteaset njiedjan ovddit jagi ektui. Ovdamearkka dihte áššehasa máksin doaktáramávssuid submi jagi 2017 lei 548 000 euro, go jagi 2016 vástideaddji submi lei 713 000 euro. Doaktáramávssuin mieđihuvvon buhtadusat njidje 119 000 euros 85 000 euroi.

Bivnnuheamos riikkat Estteeanan, Espánnja ja Duiska

Jagi 2017 Suomas ohcaluvvui eanemusat dikšuma várás Estteeatnamii, Espánnjái ja Duiskii. Earenoamážit Duiska lea stuorrudan bivnnutvuođas iešdoaimmalaš dikšuma várás ohcaleami čuozáhatriikan. Jagi 2016 golbma njunušriikka ledje Estteeanan, Espánnja ja Uŋgár.

EU- ja Eeg-riikkaid ja Šveicca olggobealde suopmelaččat atnet jagi 2017 eanemusat dearvvašvuohtabálvalusaid Ovttastuvvon riikkain, Thaieatnamis ja Durkkas. Ovttastuvvan riikkain áššehasa máksin buohccedikšungolut gorgŋo eanet go duppalmeare 1,2 miljovnna euros (2016) 2,6 miljovnna euroi (2017). Máksojuvvon buhtadusaid ollislaš submái goluid stuorrun ii goitge čuohcan.

Ovdalobit dikšuma várás, mat addojuvvojit EU- ja Eeg-riikkain ja Šveiccas, mieđihuvvoje 106 stuhka jagi 2017. Mearri lea maŋimus jagiid leamaš stáđis: lobit mieđihuvvoje 126 stuhka jagi 2016 ja 98 stuhka jagi 2015. Eanemus ovdalobit leat mieđihuvvon Estteeatnamii ja Ruŧŧii.

Eurohpalaš buohccedikšungoarttat ledje jagi 2017 mieđihuvvon 1 869 780 stuhka. Mieđihuvvon goarttaid mearri stuorru dássedit.