Nuppástusohcaneiseváldi ja nuppástusohcama meannudeamit leat sorjavaččat das, makkár áššái ozat nuppástusa.

Nuppástusohcaneiseválddit leat

  • Buresbirgenguovllut, mat ordnejit dearvvašvuohtafuolahusa
  • Guovlohálddahusa virgedoaimmahagat
  • Sosiála- ja dearvvašvuohtasuorggi lohpe- ja gozihanvirgedoaimmahat Valvira
  • Sosiáladorvvu nuppástusohcanlávdegoddi
  • Hálddahusriekti ja alimus hálddahusriekti
  • Dáhkádusriekti.

Buohccevahágii ohccojuvvo buhtadus Buohccedáhkádusguovddážis.

Riikkabeivviid vuoigatvuohtaáššeolmmoš

Sáhtát guoddalit riikkabeivviid vuoigatvuohtaáššeolbmui, jos eahpidat, ahte eiseváldi dehe virgeolmmoš ii leat doahttalan lága dehe deavdán geatnegasvuođaidis. Sáhtát dahkat guoddalusa maid, jos vávjját, ahte vuođđo- ja olmmošrievttit eai leat ollašuvvan áššáigullevaččat.

Vuoigatvuohtaáššeolmmoš ii sáhte rievdadit eiseválddi dahkan mearrádusa. Vuoigatvuohtaáššeolmmoš sáhttá goitge iežas čilgehusa vuođul addit ovdamearkka dihte cuigehusa dehe čuoččáldahttit ášši eiseválddi vuostá.

  • Riikkabeivviid vuoigatvuohtaáššeolmmoš bearráigeahččá, ahte duopmostuolut ja eará eiseválddit ja virgeolbmot doahttalit lága ja devdet geatnegasvuođaideaset. Bearráigeahču ollái gullet maid eará almmolaš barggu dikšut, ovdamearkka dihte dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmot.
  • Riikkabeivviid vuoigatvuohtaáššeolbmui sáhttá guoddalit ovdamearkka dihte dalle, jos vávjá eiseválddi mannan doaibmaválddis badjel, ášši gieđahallan lea ádjánan dehe eiseváldi lea meannudan áššeheamit.
  • Guoddalusa ii sáhte dahkat badjel guokte jagi boares áššis dehe áššis, mas nuppástusohcan dehe duopmostuollogieđahallan lea gaskan.