Dikšuma várás ohcaleami buhtadusat leat rievdame. Áigeguovdilastit siidduid, go rievdadusat bohtet vuoibmái. Loga lasi láhkarievdadusas: Olgoriikkain ožžojuvvon buohccedikšuma goluid buhtten rievdá

Priváhta bálvalusfálliid sáhtát ohcat ohcanmášiinnain, dego Googles. Čále ohcansátnin doavtterbálvalus, man ozat ja gávpoga nama, gos hálidivččet oažžut dikšuma. Priváhta bálvalanfállit eai leat Suomas čohkkejuvvon ovtta báikái.