Atte máhcahaga


  • Dáinna skoviin sáhtát addit máhcahaga siidduin dehe jearrat lasi rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusas. Persovnnalaš ovdamunneáššiin, dego ohcamušain, válddáthan oktavuođa Áel:a válvalankanálaide (www.kela.fi). Diehtoduoji geažil eat sáhte gieđahallat daid dán kanála bakte. Ale sádde skoviin hearkkes dieđuid, ovdamearkka dihte iežat persovdnadovddaldaga
  • Jos hálidat iežat sáddagii vástádusa, deavdde maid mielčuovvu gittiid
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.